newlogo.jpg

HOME > 展覧会 > US:Exhibition Schedule


NOW ON

X'mas Exhibition [Humpty Dumpty sat in a Box!]

Dec. 11(Mon.)〜Dec.23(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

【Artists】
Abe, HIROSHI
Aoki, HIROE
Aminaka, IZURU
Anne, MASAKO
Iino, KAZUYOSHI
Ishikawa, ERIKO
Ichii, MIKA
Ueda, MAKOTO
Uno, AKIRA
Ohata, IKUNO
Kawabata, MAKOTO
Komine, YURA
Sako, MOMOMI
Sasamer, YUKI
Shinozaki, MITSUO
Suzuki, KOJI
Takabatake, JUN
Takei, CHIKA
Tanaka, ROKUDAI
Torigoe, MARI
Nagano, HIDEKO
Hasegawa, YOSHIFUMI
Higami, KUMIKO
Higashi, CHIKARA
Hirai, TAKAKO
Fujimoto, TOMOHIKO
Furiya, NANA
Baasansuren Bolormaa
Murakami, YASUNARI
Yamaguchi, MAO

tamago.jpgUpcoming Exhibition

WINTER HOLIDAY!
we have no exhibition during Dec. 24th 〜 Jan. 8th 2018

5737-450x337.jpg


Terakado, TAKAYUKI Exhibition 2018
Giardino- Garden of the Angel
Jan. 9 (Tue) 〜 Jan. 20 (Sat), 2018

mon-fri 11:00-19:00
sat -17:00sun closed

GIARDINO.jpg


Miyazaki, HARUKA Exhibition "Monogatari-no-ichibamen"(a scene of the storybook)
Jan. 22 (Mon) 〜 Jan. 27 (Sat), 2018

mon-fri 11:00-19:00
sat -17:00

miyazakiharuka.jpg


Koishikawa, YUKI Exhibition
Jan. 29 (Mon) 〜 Feb. 3 (Sat), 2018

mon-fri 11:00-19:00
sat -17:00


The past exhibition ←click here!