newlogo.jpg

HOME > 展覧会 > US:Exhibition Schedule


NOW ON

[HAKO NO NAKAWA MADO NO SOTO]
RIMAKO HORIKAWA OBJECT EXHIBITION

Oct. 16(Mon.)〜Oct.28(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

horikawarimakohp97p.jpg

Upcoming Exhibition


"KITERETSU FASHION" Exhibition by tupera tupera

Oct. 30(Mon.)〜Nov.11(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

tuperatupera.jpg
Okada, CHIAKI Exhibiton

Nov. 13(Mon.)〜Nov.25(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

okadachiaki.jpg


Tamura, SHIGERU Exhibiton "Moonshiner"

Nov. 27(Mon.)〜Dec.9(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

tamurashigeru.jpg


X'mas Exhibition [Humpty Dumpty sat in a Box!]

Dec. 11(Mon.)〜Dec.23(Sat.) 2017
11:00-1900
Sat -17:00
Sun. closed

【Artists】
Abe, HIROSHI
Aoki, HIROE
Aminaka, IZURU
Anne, MASAKO
Iino, KAZUYOSHI
Ishikawa, ERIKO
Ichii, MIKA
Ueda, MAKOTO
Uno, AKIRA
Ohata, IKUNO
Kawabata, MAKOTO
Komine, YURA
Sako, MOMOMI
Sasamer, YUKI
Shinozaki, MITSUO
Suzuki, KOJI
Takabatake, JUN
Takei, CHIKA
Tanaka, ROKUDAI
Torigoe, MARI
Nagano, HIDEKO
Hasegawa, YOSHIFUMI
Higami, KUMIKO
Higashi, CHIKARA
Hirai, TAKAKO
Fujimoto, TOMOHIKO
Furiya, NANA
Baasansuren Bolormaa
Murakami, YASUNARI
Yamaguchi, MAO

tamago.jpg


The past exhibition ←click here!